สอบ Midterm เสร็จแล้วครับ

posted on 24 Oct 2004 16:23 by sunya

                 ตอนนี้ผมก็สอบ midterm เสร็จแล้วแต่ก็ต้องทำ project วิชา event-driven programming อีกไม่ค่อยได้พักเลย อยากมี web เป็นของตัวเองมากเลยครับเป็นส่วนตัว